Železnice na Ašsku

Ašskem prochází železniční trať číslo 148 (Cheb – Hranice v Čechách). Tato trať původně vedla až do saského Adorfu. Koleje jsou však u státní hranice již rozebrané a stanice na německé straně byly přestavěny na rodinné domy.

První nádraží bylo v Hranicích postaveno v roce 1885. Později bylo postaveno nové nádraží (tzv. dolní). To plnilo úlohu jako nádraží pro civilní dopravu, zatímco staré nádraží, tzv. horní poté sloužilo více jako nákladní. Role horního nádraží však postupně slábla a po druhé světové válce již nebylo téměř využíváno. Koleje k němu byly rozebrány a samotné nádraží bylo zbouráno v roce 1965.¹

V Aši na hlavním nádraží se odděluje další trať, Aš – Aš státní hranice (resp. Aš –Selb-Plößberg). Tato trať byla po válce pro civilní dopravu uzavřena. Do 90. let 20. století sloužila pro nákladní dopravu, poté byla zcela uzavřena. Později byla kvůli nové silnici a obchvatu Selbu na některých místech přerušena a koleje odstraněny.  Tato trať je známa díky tzv. Vlaku svobody. Po mnoha letech jednání v obou zemích i regionech došlo na obou stranách hranice k rekonstrukci této tratě a k jejímu opětovném obnovení. Dnes je zde pravidelný provoz z Chebu, přes Rehau až do Hofu.

Na následujícím diagramu je znázorněn ašský úsek tratě, včetně továrních vleček, které dnes již neexistují.

Současné jméno stanice

Předválečné jméno stanice

Původní nádraží nebo zastávka

Současné nádraží nebo zastávka

Hazlov

Haslau

Původní nádraží přežilo

Asch

Bavorské nádraží
(*1865 – †1968)
Nové nádraží
(*1968)

Aš-město

Asch-Stadt

Původní nádraží přežilo
(*1885)

Aš-předměstí

Asch-Vorstadt

Původní nádraží
(*1885 – †2006)

Kovový přístřešek
(*2006)

Štítary

do 1918 Schönbach²
1918-1945 Schildern²

byla zde pouze dřevěná, později kamenná zastávka¹

Podhradí

do 1942 Neuberg²
1942-1945 Steinpöhl²

byla zde pouze dřevěná, později kamenná zastávka¹

Studánka

Thonbrunn

Původní zastávka

Nádražní budova
(†2012)

Nová betonová zastávka
(*2012)

Rossbach

Nádraží
(*1885 – †1965)

Hranice

Rossbach

Nádražní budova
(*1904 – †1914)
Nová betonová zastávka
(*2014)

Reference

1 – Petr Šlingr

2 – Wilfried Rettig – Die Eisenbahnen im Vogtland, Band 2 (via Dipl.-Ing. Thomas Schindel, Bad Elster-D)