Soli Deo GLORIA

Soli Deo Golia – Jen Bohu patří sláva aneb Historie ašských kostelů byla výstava s vernisáží, která se konala v ašském muzeu v Mikulášské ulici.