Památníky na Ašsku

Válečné památníky

Památník obětem německé revoluce a rakousko-pruské války z roku 1866

odhalen: 1893

původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní

dnešní umístění: centrální hřbitov

První památník obětem 1. světové války

odhalen: 1923

původní umístění: Hlavní ulice (před Angerchule)

dnešní umístění: rozebrán

Tento památník byl prvním památníkem obětem 1. světové války. Byl vyroben tak, že na podstavec patřící ke zničené soše císaře Josefa II. byla přišroubována kovová deska a nahoru umístěna pravděpodobně kovová nádoba s květinami. Když byl postaven nový, větší památník na Chebské ulici, tento byl pravděpodobně demontován.

Podstavec bez nádoby a pravděpodobně i bez desky však na místě vydržel až do 70. let a přežil u zničení Angerchule. Na počátku 21. století byl nalezen pohozený a zarostlý na centrálním hřbitově.

Druhý památník obětem 1. světové války

odhalen: 10. července 1927

původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní

dnešní umístění: zničen

Památník obětem 1. světové války z tělovýchovného spolku Jahn

původní umístění: areál Jahnhalle (Tyršův dům), Klicperova ulice

dnešní umístění: zničen

Památník obětem 2. světové války

původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní

dnešní umístění: centrální hřbitov

Památník ruským obětem 2. světové války

umístění: centrální hřbitov

Památník osvobození Aše americkým vojskem

umístění: Sady Míru

Další památníky a pamětní desky

Památník Gustava Geipela

odhalen: 14. července 1924

umístění: Okružní ulice (Geipel-park)

památník F. L. Jahna

odhalen: 20. června 1909

umístění: Hainberg

památník Theodora Körnera

odhalen: 1913

umístění: Hainberg

památník Martina Luthera

odhalen: 11. listopadu 1883

umístění: Husovo náměstí

památník J. W. Goetha

odhalen: 28. srpna 1932

umístění: Goethovo náměstí

Památník byl restaurován v roce 1974 a mezi lety 2009 a 2014 byl uložen do skladu. Vrátil se na své místo až v roce 2014, během rekonstrukce Goethova náměstí. Více zde.

pamětní deska J. W. Goetha

Tato deska se nacházela na budově hotelu Post/Pošta. Ten stál na Hlavní ulici, v místech dnešního Goethova náměstí.

Deska připomíná všechny návštěvy básníka v Aši. Po demolici budovy hotelu byla deska umístěna v depozitáři muzea.

V současné době je součástí národopisné expozice v prostorách bývalé hasičské zbrojnici.

pamětní deska Friedricha Schillera

odhalena: 1905

umístění: Hainberg

původní deska zničena, nová instalována až v roce 2014

pamětní deska Roberta Schumanna

odhalena: 1901

původní umístění: Hlavní, dům č.5

další umístění: Šaldova, umělecká škola (do 2014)

dnešní umístění: muzeum (od 2014)

pamětní deska Otto von Bismarcka

odhalen: 1914

původní umístění: věž rozhledny

dnešní umístění: zničena

Deska věnovaná, stejně jako celá rozhledna, Otto von Bismarckovi, sjednotiteli německých zemí a prvnímu německému

kancléři, se nacházela nad jižním vchodem do rozhledny. Někdy po válce byla odstraněna. Její osud není znám.

památník císaře Josefa II.

odhalen: 15. července 1883

původní umístění: Hlavní, před školou (Angerschule)

dnešní umístění: zničen

Ve 20. letech 20. století byla socha stržena a poškozena. Je pravděpodobné, že se již zpět na podstavec nikdy nevrátila, protože již v roce 1923

sloužil její upravený podstavec jako první památník obětem 1. světové války (viz výše). Když byl později postaven nový válečný památník, tento byl

pravděpodobně opět demontován. Sokl však zůstal na stejném místě stát minimálně do roku 1974. V roce 2001 byla jeho hlavní část nalezena

na centrálním ašském hřbitově, zarostlá mezi stromy. Dnes je podstavec umístěn v zahradě městského muzea. Osud sochy není znám, ale

je možné, že byla roztavena během 2. světové války.

Zajímavostí je, že socha císaře Josefa II. na tomto památníku je jednou z velkého množství identických. Ty se nachází na celém území Rakouska-Uherska.

Na českém území se nejblíže k Aši patrně nachází stejná socha v obcích Žlutice a Hořovičky. Ta byly odliti ve slévárnách v Blansku a autor tohoto modelu zůstává i dnes nejasný.

neznámý památníček

umístění: Hainberg

Památníček neznámého původu stojí u cesty k rozhledně. Původně se na něm nacházela tabulka s německým nápisem, zřejmě básní od F. Schillera.

V 80. letech 20. století se zde ještě kousek této tabulky nacházel. Dnes je kámen zcela holý, opomíjen a nikdo nezná jeho minulost.

památník Edvarda Beneše

odhalen: 1947

původní umístění: 1. Benešův palouček

dnešní umístění: Okružní ulice, u základní školy (od 1995)

památník Sovětským hrdinům I.

odhalen:

původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní

dnešní umístění: zničen

památník Sovětským hrdinům II.

odhalen: 1972

původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní

dnešní umístění: muzeum