Iluminace Aš

Iluminace Aš byla část česko-německého projektu v rámci tzv. Týdnů přátelství, které proběhli v roce 2023. V Aši proběhla Iluminace večer 27. května 2023, v Selbu o den dříve.

O co vlastně šlo? Jednalo se promítání světel a obrazů na historický most Na příkopech, na zrestaurované zbytky zdí v jeho přilehlém okolí a na pietní místo zaniklého evangelického kostela Nejsvětětší Trojice. Na nově vzniklém náměstíčku ve spodní části tzv. Parku historie proběhla úvodní řeč starosty města, Vítězslava Kokoře, projevy německých partnerů, bylo zde také umístěno občerstvení a informační stánky ašského infocentra a projektu Týdnů přátelství 2023. Jednalo se o velice zajímavý, netradiční a zjevně úspěšný projekt. Navštívilo ho stovky lidí z obou zemí. Akce se konala do pozdních večerních/nočních hodin.

Plakát: Infocentrum Aš