Hřbitovy na Ašsku

Centrální hřbitov

Hlavní ašský hřbitov, v současnosti již jediný hřbitov v Aši, se nachází na východním okraji města pod vrchem Háj. Pohřbíváni jsou sem nejen lidé z Aše a přidružených vesnic, ale také z okolních obcí, jako je Krásná a Podhradí. Hřbitov je udržovaný společností Ašské služby. V 90. letech 20. století zde byla zbořena původní kaple a nahrazena (ne)moderní smuteční kaplí. Nachází se zde památník prusko-rakouské války v roce 1866, památník 2. sv. války a památník sovětským “obětem” 2. sv. války. Na rozprašovacím paloučku stojí socha “Příroda” z roku 1985 od Jaroslava Bockera.

Evangelický hřbitov

Evangelický hřbitov bylo rozsáhlé pohřebiště v sousedství vyhořelého evangelického kostela, vklíněné mezi ulice Na příkopech a Slovanská. Byli zde pohřbíváni jak zedtwitzčtí páni, tak vlivní ašští továrníci (např. Gustav Geipel). Hřbitov byl po válce několik let používán Českobratrskou církví evangelickou. V roce 1966 byl uzavřen a zrušen. Začala jeho naprostá destrukce. Náhrobní kameny byly odvezeny na blízké skládky, hrobky zůstaly několik let otevřené. Nikdo mi s jistotou nedokázal říci, zda hroby na pozemcích zůstaly či ne. Pravděpodobnější je však to, že tenisové kurty, které zde byly otevřeny v roce 1975, stojí přímo na hrobech zde pochovaných lidí.

Bylo zachráněno několik unikátních náhrobních kamenů, které se dnes nachází v zahradách ašského muzea. V minulosti se na popud německých rodáků hledaly způsoby, jak toto místo přeměnit na pietní. Dokonce se uvažovalo o přemístění tenisových kurtů. Nakonec byl však jen u vstupu na kurty odhalen malý památník, který připomíná existenci největšího ašského hřbitova.

Málokdo však ví, že hřbitov se nenacházel jen pod tenisovými kurty. Ale i na druhé straně cesty, kde se dnes nachází jen neudržovaný lesopark. Dodnes je zde patrná alej, kudy vedla páteřní cesta.

Hřbitov u Kellera

Tento hřbitov se nacházel v ulici Textilní, vedle někdejší budovy firmy Köhler (dnes je místo zkomoleně nazýváno Keller) a naproti přes cestu. Na jeho místě se dnes nachází parkoviště, garáže a zahrádkářská kolonie. Když se v tomto prostoru nacházela kasárna, vojáci údajně hřbitov zničili a z náhrobních kamenů si dělali střelnici (zdroj: ČT: Zjizvená tvář země: Aš – 1996)

Uprostřed hřbitova stál údajně vysoký bílý obelisk. Zatím však neexistuje žádná fotografie, která by to potvrdila.

Katolický hřbitov

Tento hřbitov se nacházel v místě, nebo v bezprostřední blízkosti dnešního římskokatolického kostela sv. Mikuláše na Mikulášském vrchu. Byl zlikvidován při likvidaci původního kostela a stavbě nového v 19. století.

Dolní Paseky

V Dolních Pasekách se nachází starý německý hřbitov, založený v roce 1889. Po odsunu německého obyvatelstva byl zplundrován a ztratil se v divokém porostu. V roce 1994 započala německá iniciativa hřbitov zrevitalizovat. Původním suděťákům se povedlo z padesátileté džungle vytvořit pietní místo. Několik posledních náhrobních kamenů bylo použito na ohraničení památníku s křížem. Z původního hřbitova se zachoval nepoškozen pouze jeden celý náhrobní kámen, paradoxně ženy, která byla na tomto hřbitově pohřbena jako první. Na tomto hřbitově od druhé světové války nebyl nikdo pohřben.

Doubrava

Původní hřbitov v Doubravě leží v severní části vesnice, v blízkosti zámku. Nachází se zde stará dřevěná márnice s věžičkou. Zvon zde však již dávno není. Márnice je ohrožena rozrůstajícím se sousedním stromem. Ve východní části hřbitova se u obvodové kamenné zdi nachází zničená hrobka Zedtwitzů. Jedná se o malý neudržovaný hřbitov. Na tomto hřbitově se dnes již nepohřbívá.

Hazlov

Obecní hřbitov se leží u křižovatky silnic 64 a 213. Je obehnán kamennou zdí. Ve východní části stojí katolický kostelík sv. Jiří z roku 1666. Nachází se zde staré německé hroby, ale v současné době se na hřbitově normálně pohřbívá.

Horní Paseky

Hřbitov v Horních Pasekách je původní německý hřbitov, který ze všech hřbitovů na Ašsku dopadl nejhůře. Staré hřbitovy v Dolních Pasekách, Vernéřově nebo Újezdě byly revitalizovány, tenhle je však dnes po více než 60 letech kompletně zničen a ztracen v džungli stromů a náletových dřevin. Že tu vůbec hřbitov byl připomíná již jen několik málo rozmlácených náhrobků. Toto pohřebiště se nacházelo na cestě z Aše do lázní Brambach, v sousedství dnešní osady. Ta původní německá se nacházela západněji, blíže k hranicím.

Kamenná

Německý hřbitov v Kamenné je dnes téměř zničen. Původně byl přibližně čtvercového tvaru, páteřní komunikace měla tvar kříže lemovaného stromy. Na východní polovině hřbitova se zachovalo množství hrobů. Nezachovali se však všechny náhrobní kameny. Některé jsou rozesety po hřbitově. Západní část hřbitova se zdá, že nestihla být před válkou již využita (pravděpodobně se jedná o mladší hřbitov). Nachází se zde však velká hrobka rodiny Penzelů, která dominuje celému hřbitovu. Kromě Kamenné sem pravděpodobně mohli být pohřbíváni i lidé z blízkého Elfhausenu.

Na hřbitově údajně stála kaple s márnicí, která existovala ještě minimálně v roce 1963.

Kopaniny

Původní německý kopaninský hřbitov leží v západní části vesnice. Je oplocený a obklopuje katolický kostel Nejsvětějšího srdce Páně. V západní části se nachází zedtwitzká hrobka, jedna ze tří na Ašsku (další v Doubravě a v Podhradí). Je částečně udržovaný a v současné době se zde již nepohřbívá. Kostel se veřejnosti otevírá jen velice sporadicky, během zvláštních příležitostí.

Mokřiny

Původní hřbitov v Mokřinách obehnaný kamennou zdí se nachází ve východní části vesnice, v blízkosti katolického kostela sv. Karla Boromejského. Hřbitov nebyl v minulosti v dobrém stavu, ale byl upraven. Staré německé náhrobky byly umístěny podél kamenné obvodní zdi. Hřbitov je udržovaný a v současné době se zde pohřbívá.

Podhradí

V Podhradí se nachází druhý nejhorší hřbitov na Ašsku. Je ostudou pro obec s tak výjimečným historickým postavením. Leží až na západním okraji vesnice, u turistické cesty na Smrčinu (Sorg). Je opuštěný, ponechaný svému osudu, zcela zarostlý. U cesty se nachází původní nádherná cihlová kaple, zvenčí ještě zachovalá, uvnitř zničená a sloužící jako smetiště. V jižní části stojí zdevastovaná hrobka Zedtwitzů. Na druhou stranu, hřbitov se dá ještě zachránit. Náhrobní kameny stojí stále na svých místech neponičené. Všechno je jen otázka peněz, které v současnosti prostě nejsou.

//EDIT: 04/2012 – Zedtwitzká hrobka se zcela zřítila. Také se začíná k zemi prohýbat střecha smuteční kaple. Odhaduji, že do konce roku se propadne zcela.

Studánka

Starý německý hřbitov ve Studánce se nachází v horní části obce, asi 150 metrů severovýchodně od autobusové zastávky Studánka-křižovatka. Zachovalo se zde mnoho hrobů i náhrobních kamenů. Hřbitov je však neudržovaný a silně zarostlý nálety. Zatím zde neexistuje žádná občanská iniciativa která by uvažovala o jeho revitalizaci. Proměnit v důstojné místo by se však ještě dal, zachovalo se zde toho mnohem více než například v Újezdu či Horních Pasekách.

Újezd

Újezdský hřbitov založený v roce 1886 je spolu s válečným památníkem jediné, co zbylo po kdysi velké vesnici, nejzápadnější na dnešním území ČR. Protože se hřbitov nachází v divoké přírodě která byla dekády součástí zakázaného prostoru, zarostl stromy a náletem. V letech 2009-2010 byl za česko-německé spolupráce revitalizován a přeměněn na pietní místo. Několik zbylých náhrobních kamenů je nyní položeno okolo cestičky k dřevěnému kříži.

Na nové informační tabuli je psáno, že byl hřbitov kompletně zničen již v roce 1946 a že se zachoval pouze jeden náhrobní kámen. To je očividně lež, protože osobně jsem viděl 4 náhrobky a minimálně 5 olemování hrobů.

Vernéřov

Původní vernéřovský hřbitov se nachází hned u cesty vedle budovy bývalé školy a válečného památníku. V minulosti byl revitalizován. Většina náhrobků byla opřena o kamennou obvodovou zeď, byly odstraněny náletové dřeviny, opravena kaplička a umístěny nové lavičky. V jižní části se nachází nově zbudované pietní místo s kovovým křížem, který obklopují další náhrobky.