Ašské továrny

Adler / VAF

neexistuje

další jména: Vereinigte Ascher Färbereien A.G.

jména po válce: Kolora, KOVO

adresa: ulice Neumannova

co zde bylo: barevna (Adler, VAF, Kolora), strojírenství (KOVO)

Továrna byla poměrně veliká. Nacházela se na rohu Neumannovy a Rybniční ulice. Patřila rodině Adlerů, a později se stala součástí Spojených ašských barvíren (Vereinigte Ascher Färbereien A.G.), průmyslové unie, kterou založili rodiny Adlerů, Jägerů a Kirchhoffů. Po válce továrna ještě plnila svou funkci v rámci národního podniku Kolora. Později zde barvířství zaniklo a objekt se stal součástí národního podniku Kovo. Začali se zde obrábět kovy a vyrábět zařízení (například ruční vozíky apod.) Po roce 1989 byla fabrika uzavřena a dlouhá léta chátrala. Před rokem 2000 byla zcela zbourána. Jediné, co přežilo dodnes je majestátní tovární komín, který “zdobí” dnešní parkoviště u supermarketu Billa.

Grafika
1987

Adler / VAF

neexistuje

další jména: Vereinigte Ascher Färbereien A.G.

jména po válce: OPS (Okresní podnik služeb)

adresa: ulice Rybniční / Kamenná / Neumannova

co zde bylo: barevna (Adler, VAF),

Gebrüder Adler

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Moravská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Jediná část, která se z továrny dodnes zachovala, je dnešní budova pošty Aš 1. Ta, stejně jako zbytek továrny, byl již před válkou přestavěn na bytové domy poté, co se Adler spojil s Nickerlem a postavili si továrnu v Podhradí.

Druckerei Carl Berthold

stále existuje

další jména:

jména po válce: ..., MTG

adresa: ulice Slovanská

co zde bylo: tiskárna

Daniel & Co.

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš (do 1955), Státní sklady (od 1965), Lipo Aš, Büttner Textil

adresa: ulice Dobrovského / Čechova

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Döllinger & Zäh

stále existuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Nedbalova

co zde bylo: textilní výroba

Max Eisenschiml & Co.

stále existuje

další jména: MECO, MEC, ALDO (Albin Dost)

jména po válce: n.p. Tosta Aš, n.p. Oděvy Karlovy Vary, Hasso & Lego, Pickard s.r.o.

adresa: ulice Mánesova

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Christian Fischer's Söhne

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš, Dekor, Raymaster

adresa: ulice Příkrá

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Christian Fischer's Söhne

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš, Amon & Co.

adresa: ulice Šaldova / Sadová

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Christian Fischer's Söhne

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš, n.p. TOS Čelákovice, závod Aš

adresa: ulice Selbská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Eduard Geipel

neexistuje

další jména:

jména po válce: n.p. České vlnařské závody Liberec (do 1948), autoservis & sklady oděvů (do 1987)

adresa: ulice Neumannova

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

XXX

Christian Geipel & Sohn (Aš)

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. České vlnařské závody Liberec, n.p. Textilana, závod Ohara Aš, Nura

adresa: ulice Lipová

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Christian Geipel & Sohn (Doubrava)

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. České vlnařské závody Liberec, n.p. Textilana, závod Ohara Aš

adresa: Doubrava

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Ernst Glaessel

stále existuje

další jména:

jména po válce: Exico, OK Textil

adresa: ulice Kamenná

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Původní Glaesselovic firma byla mnohem větší. Patřili k ní i přilehlé budovy, známé jako Exico. Ty byly již zbourány v 80. letech.

Do dnešní doby se zachovala pouze jediná část. Dnes se zde nachází firma OK Textil.

Goth & Co.

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Vysoká

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Grötsch & Hausner

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Saská

co zde bylo: barevna, bělírna

Druckerei Albert Gugath

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Wolkerova

co zde bylo: tiskárna

HAFA Hering

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš, textilní učiliště

adresa: ulice Kotkova

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Otto Hannemann

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Krajka Kraslice, závod Aš, Cima

adresa: ulice Sibiřská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Heller & Askonas

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš, ZDM

adresa: ulice Okružní

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Rudolf Hofmann

neexistuje

další jména:

jména po válce: n.p. Elektroporcelán Kožlany, Keramo Aš, Keramika Aš

adresa: Hvozd

co zde bylo: porcelánka

Továrna byla ve Forstu postavena Rudolfem Hofmannem v roce 1844 jako výrobna porcelánu z kaolinu a mastku. Firma byla postupně rozšiřována a kanceláře měla na Hlavní ulici.

Po skončení druhé světové války se továrna stala součástí národního podniku Elektroporcelán Kožlany, který zde vyráběl porcelánové součástky k elektrotechnice. Později firma přešla pod družstvo Keramo Aš, která vyráběla běžný domácí porcelán pro tuzemské i zahraniční odběratele.

Keramo zaniklo v roce 1992, ale v jeho práci pokračovala ještě firma Keramika Aš. Když i ta zanikla, celý areál postupně zpustl. Zloději kovů vykradli co mohli, zbytek zničili vandalové a počasí.

Je to pár měsíců, co jsem šel okolo na Nový Žďár. Stál tu malý autobus, který přivezl desítky kravaťáků. Zaslechl jsem, že se bude areál bourat. A skutečně. Ještě tak 14 dní zpět jsem jel po obchvatu a viděl jsem, jak se z fabriky kouří. Myslel jsem, že už se bourá, ale byl to planý poplach.

Továrna byla zcela zbourána na konci února 2014. Žádná budova nepřežila.

C.F. Jäger

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Moravská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Heinrich Jena

stále existuje

další jména:

jména po válce: technické služby, stavebniny KaGroup

adresa: ulice Vančurova

co zde bylo: octárna

Albert Kirchhoff

stále existuje

další jména: Lindemann, Kirchhoffs Nachfolger

jména po válce: Second Hand, autoservis, stavebniny Pyramstav/Stavmat, DCA v Aši

adresa: ulice Chebská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Färberei Christian Kirchhoff

stále existuje

další jména: VAF, Vereinigte Ascher Färbereien A.G.

jména po válce: Tebyt

adresa: ulice Saská

co zde bylo: barevna

Klaubert

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Dlouhá / Slepá

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Max Köhler

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Tosta Aš, kasárna ČS armády, bytový dům

adresa: ulice Textilní

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Fabrika postavená před válkou Maxem Köhlerem byla po roce 1946 znárodněna a stal se z ní závod n.p. Tosta Aš. Později byla fabrika uzavřena a stali se z ní kasárna. Ty krátce po roce 1990 zanikli a objekt byl dekádu prázdný. Právě kvůli tomu zpustl a byl zdemolován. Město Aš poté iniciovalo rekonstrukci jak fabriky, tak dvou přilehlých domů (které před válkou patřily také Köhlerovi a po válce ke kasárnám), a přestavělo je na byty. K tomuto účelu slouží dodnes.

Zajímavostí je, že dnes se blízkému okolí říká běžně “U Kelera”, což je vlastně zkomolenina původního jména majitele této továrny.

Hermann Korndörfer

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Metra, n.p. Aritma, po 1990 mnoho malých firem

adresa: ulice Saská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Korndörfer & Hilf

stále existuje

další jména:

jména po válce: ubytovna, restaurace & hotel Goethe

adresa: ulice Čapkova / Nádražní

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Woll-Krauß

neexistuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Hedvábnická

co zde bylo: textilní výroba

Fritz Künzel & Co.

stále existuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Saská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Künzel & Schneider

stále existuje

další jména:

jména po válce: ..., Playmobil, Svoboda

adresa: ulice Okružní / Horská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Ludwig

stále existuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Tyršova / Čapkova

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Meinert

stále existuje

další jména:

jména po válce: Automat (restaurace, jídelna, kavárna, potraviny), prodejna Hasso, ČSOB

adresa: ulice Hlavní

co zde bylo: uzeniny, zpracování masa

Richard Müller

stále existuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Hedvábnická

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Gebrüder Netzsch

neexistuje

další jména:

jména po válce: n.p. Stavomat Cheb

adresa: ulice Chebská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Christian Penzel

stále existuje

další jména:

jména po válce: Ravin

adresa: ulice Resslova

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Gustav Schmidt

stále existuje

další jména: Schmidt's Witwe

jména po válce: n.p. Tosta

adresa: ulice Dukelská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Singer & Co.

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Aritma, Kulturní klub LaRitma

adresa: ulice Kostelní

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Ne, zde se nevyráběli proslavené šicí stroje Singer 🙂 Pouze shoda jmen. Firma Singer byla samozřejmě jednou z mnoha ašských tkalcoven. Na černobílé fotografii vlevo je její původní podoba, i když již poválečná.

Po válce zde byl Národní podnik Aritma. Budova byla propojena slavnou lávkou s další továrnou na Saské ulici. Lávka byla demontována někdy v 90. letech. Aritma poté dlouhou dobu chátrala.

V roce 2011 se začalo s její několikaletou opravou a přestavbou na kulturní centrum. To funguje od roku 2015 pod názvem “LaRitma”. Rekonstrukci ovšem provázelo množství problémů. Prvně stavební, ale hlavně nelibost a pochybnost občanů města okolo financování i budoucnosti klubu. Mnoho lidí zazlívalo městu rekonstrukci staré továrny v kontrastu s chátráním již existujících kulturních center (Střelnice, AKS).

Adolf Thorn & Co.

stále existuje

další jména:

jména po válce:

adresa: ulice Hedvábnická

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Wagner

stále existuje

další jména: Ascher Tüll- und Spitzenfabrik

jména po válce: Chvojka

adresa: ulice Selbská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Wagner

stále existuje

další jména: Ascher Tüll- und Spitzenfabrik

jména po válce: Exico, Ilos

adresa: ulice Krajkářská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Hermann Weissbrod

stále existuje

další jména: Gustav Hilf

jména po válce: n.p. Tosta Aš, Tostex

adresa: ulice Chebská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Brüder Welker

stále existuje

další jména:

jména po válce: školní družina a jídelna, Alonzo

adresa: ulice Bratrská

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

P. G. Werner

stále existuje

další jména:

jména po válce: n.p. Karna Mariánské Lázně, závod Aš

adresa: ulice Krátká

co zde bylo: výroba obuvi

Gustav Wolfrum

stále existuje

další jména: Gustav Wolfrum's Sohn

jména po válce: n.p. Metaz, Slévárna Heunisch

adresa: ulice Sibiřská / Krásná

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Gustav Wolfrum vedl úspěšnou tkalcovnu na Hlavní ulici. Později budovu opustil a postavil si větší továrnu na hranici Sibiřské ulice a obce Krásná, hned naproti Akciovému pivovaru.

Hned vedle fabriky stála jeho vila, vedle které později vyrostla vila jeho syna.

Georg Wunschel

stále existuje

další jména:

jména po válce: n. p. Chebana, Glovex

adresa: ulice Nádražní

co zde bylo: textilní výroba, obuv

Actien Brauerei Asch

neexistuje

další jména:

jména po válce: Akciový pivovar v Aši

adresa: Krásná

co zde bylo: pivovar

I když ašský, tak již na katastrálním území obce Krásná. Bývalý Akciový pivovar v Aši (Actien Brauerei Asch) stál těsně za hranicí Aše, na krásenském úseku ulice Sibiřská. Pivo se zde vyrábělo ještě nějakou dobu po válce, ale pivovar brzy zanikl. Až na jednu z budov, která stále stojí, byl celý areál pivovaru zbourán.

Adler & Nickerl (Podhradí)

v ohrožení

další jména:

jména po válce:

adresa: Podhradí - Ottenbach

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Josef Frank (Hranice)

stále existuje

další jména:

jména po válce:

adresa: Hranice, ulice Soukenná

co zde bylo: textilní výroba (stávkárna, tkalcovna)

Obrázky přispěli mimo jiných:

Petr Kundt (Aš-CZ) (5x)

Ing. Jaroslav Lhoták (Aš-CZ) (2x)

Miroslav Oblištil (Mariánské Lázně-CZ) (1x)

Bohuslav Karban (Aš-CZ) (1x)